11.jpg


Περισσότερα από διακόσια χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι αφίσες ξεκίνησαν να τοποθετούνται σε δημόσια μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσελκύοντας οπτικά τους περαστικούς, έχουν σχεδιαστεί για να γνωστοποιήσουν διάφορες πολιτικές απόψεις, να διαφημίσουν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τα καταναλώνουν. Η αφίσα όπως την γνωρίζουμε, χρονολογείται το 1870, όταν οι τυπογραφικές βιομηχανίες κατάφεραν να τελειοποιήσουν την λιθογραφία των χρωμάτων και να παράγουν μεγάλες ποσότητες μαζικά.Οι αφίσες και οι επιγραφές τοποθετούνται κυρίως σε εμπορικούς δρόμους και σε χώρους όπου μπορεί να γίνει σωστή τοποθέτηση των επιγραφών. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί· Αρχικά, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών κάθετα σε κτήρια στο κέντρο της Αθήνας. Ακόμη, απαγορεύεται η χρήση έντονου φωτισμού στις πινακίδες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και στα ιατρεία. Επίσης στα ιατρεία επιτρέπονται μόνο μικρές επιγραφές ενώ εξαίρεση αποτελούν τα φαρμακεία. Τέλος, μετά το 2004 απαγορεύτηκαν οι επιγραφές μεγάλου ύψους (ρακέτες) διότι αποτέλεσαν την αιτία για πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα.Τα προϊόντα που κυρίως διαφημίζονται δεν διαφέρουν κατά πολύ από τα προϊόντα που προβάλλονται στην τηλεόραση. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. Διαφημίζονται προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως σοκολάτες, κινητά, τηλέφωνα, αναψυκτικά, ποτά και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες αντηλιακά και παγωτά. Ωστόσο τα τσιγάρα, των οποίων η διαφήμιση είναι απαγορευμένη στην τηλεόραση, κυριαρχούν στις επιγραφές στους δημόσιους χώρους.Ο τρόπος παρουσίασης των διάφορων προϊόντων κατέχει σημαντικό ρόλο στην απήχηση που θα έχει το προϊόν στον καταναλωτή. Παρατηρούνται πολλών ειδών επιγραφές, που εκτείνονται από μικρού μεγέθους, έως και μεγάλου μεγέθους πίνακες ανακοινώσεων. Οι τελευταίες, ονομάζονται γιγαντοαφίσες. Τα χαρακτηριστικά αυτών των επιγραφών είναι το μέγεθος, (το οποίο καθορίζει και τη σημασία της κάθε επιγραφής), τα χρώματα (που συνήθως επιλέγονται ώστε να είναι έντονα), οι ρεαλιστικές εικόνες (για να ελκύουν την προσοχή των περαστικών), καθώς και η χρησιμοποίηση φωτογραφιών των προϊόντων. Σε αυτές τις επιγραφές και τις αφίσες κυριαρχούν τα σύντομα διαφημιστικά κείμενα ώστε να μην κουράζουν και να μεταδίδουν το μήνυμα άμεσα. Το όνομα του προϊόντος τονίζεται με μεγάλα έντονα γράμματα. Τέλος, με την επανάληψη και την τολμηρότητα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αποτύπωση του μηνύματος στον υποψήφιο καταναλωτή.Με σκοπό να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, οι διαφημιστικές εταιρείες προωθούν τα προϊόντα φωτογραφίζοντας άτομα τα οποία απεικονίζονται καλοντυμένα περιποιημένα και εμφανισιακά ελκυστικά. Έτσι οι καταναλωτές θα συνδέουν την χρήση του προϊόντος με την ευτυχία και την προσωπική και οικογενειακή επιτυχία.
Για τις επιγραφές και τις αφίσες ισχύει:
α. Η εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων που αφορούν την προβολή των επιχειρήσεων και καταστημάτων, καθώς και την υπαίθρια διαφήμιση δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως την ευταξία , την καλή αισθητική της πόλης και την προστασία των επιχειρηματιών από πιθανά ατυχήματα διερχομένων πολιτών καθώς και την διατήρηση μέτρου ανταγωνισμού με ισότιμα μέσα προβολής των επιχειρήσεων τους.β. Η νομιμοποίηση του μέσου προβολής κάθε επιχείρησης (πινακίδα- επιγραφή) σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί και έχει εγκριθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου η αισθητική , η στατικότητα και η ασφάλεια που απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.γ. Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται άδεια για διαφημιστικές πινακίδες – επιγραφές και κάθε άλλο μέσον προβολής που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους , ξένες ιδιοκτησίες , πεζοδρόμια που έχουν αντικανονικό ύψος και απόσταση από το ρείθρο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή καθώς και σε δημόσια κτήρια , μνημεία, δασικές περιοχές, δημόσια έργα, ναούς, ηλεκτρικούς και τηλεφωνικούς στύλους, φανάρια, κουτιά ΔΕΗ-ΟΤΕ κ.τ.λ. και έχουν υπερβολικό όγκο και θέση που εμποδίζει την προβολή διπλανών επιχειρήσεων και καταστημάτων.δ. Η μορφή, ο σχεδιασμός και το κείμενο του μέσου προβολής δεν επιτρέπεται να προσβάλει την δημόσια αιδώ , να είναι υβριστική και να προκαλεί το κοινό αίσθημα.ε. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση με αεροπανό, μπαλόνια ή άλλο μέσον που τέμνει το οδόστρωμα , τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.στ. Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κάθε μέσου προβολής από το ρείθρο του πεζοδρομίου είναι ένα μέτρο και φυσικά μέσα στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης, ενώ το ελάχιστο ύψος του κάτω μέρους πρέπει να υπερβαίνει τα 2,30 μέτρα ώστε να διέρχεται με ασφάλεια ένας πεζός.ζ. Οι επιγραφές - πινακίδες γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.η. Η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και παράλληλα με την όψη του κτιρίου, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου(ΕΠΑΕ) της πολεοδομίας.θ. Η ανάρτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των ορόφων απαγορεύεται.ι. Στις φωτιζόμενες επιγραφές η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει περισσότερο από 250 κηρία τον υπάρχοντα τοπικό δημόσιο φωτισμό και δεν επιτρέπεται η δημιουργία οπτικών εντυπωσιασμών, χρωματικές εναλλαγές, τρεμολαμπυρίσματα, κινούμενες προβολές κ.τ.λ.ια. Για την τοποθέτηση πινακίδων στα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι προδιαγραφές του Π.Δ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α και το Β.Δ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α.) για πρατήρια εντός και εκτός σχεδίου αντίστοιχα.ιβ. Η ισχύ της άδειας που εκδίδει ο Δήμος είναι ετήσια, ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή του διαφημιστικού τέλους στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση άλλων δικαιολογητικών εκτός εάν έχει αλλάξει το μέγεθος και η μορφή του διαφημιστικού μέσου.ιγ. Θα υπάρχει συνεχής έλεγχος από όργανα του Δήμου και της ΔΕΡΜΑ για ύπαρξη νόμιμης άδειας όλων των διαφημιστικών μέσων, οι παραβάτες θα υφίστανται τις διοικητικές, ποινικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπει ο Ν.2649/2001 τα οποία είναι από 1500 έως 30000 Ευρώ.ιδ. Παράνομες πινακίδες- επιγραφές όταν εντοπίζονται πρέπει να απομακρύνονται άμεσα με φροντίδα του παραβάτη, αλλιώς θα απομακρύνονται σαν απορρίμματα με συνεργεία του δήμου και θα επιβαρύνεται ο παραβάτης με έξοδα απομάκρυνσης και ανάλογο πρόστιμο που θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν απαιτείται σε περίπτωση δυστροπίας του παραβάτη ο νόμος προβλέπει και την συνδρομή Αστυνομικών οργάνων.ιε. Τα διαφημιστικά τέλη ορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και ο τελικός συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δαπάνη αυτή εκπίπτει από την εφορία όταν η διαφημιζόμενη επιχείρηση καταθέσει το παραστατικό είσπραξης του Δήμου.ιστ. Η τοποθέτηση μικρών κατευθυντήριων πινακίδων των επιχειρήσεων σε στύλους , γωνίες κλπ απαγορεύονται .

Όσον αναφορά τη δυνατότητα άδειας υπαίθριων διαφημίσεων ισχύουν τα ακόλουθα :
 • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση)
 • Στατική μελέτη διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.
 • Σχέδιο (μακέτα) της τοποθέτησης διαφήμισης.
 • Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακίνητου εάν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της διαφήμισης από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο για φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, στις περιπτώσεις όπου εκ του νόμου επιτρέπεται.
 • Διάγραμμα κάλυψης, όπου να αποτυπώνεται η θέση της προς τοποθέτηση πινακίδας.
Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Για να εκδοθεί άδεια προηγείται γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί η άδεια είναι περίπου 2 μήνες. Η παραλαβή της άδειας γίνεται από το Τμήμα Εσόδων, εφόσον έχει πληρωθεί πρώτα το αντίστοιχο τέλος στην Ταμειακή Υπηρεσία.

Επίσης ισχύει :
 • Ότι οι επιγραφές έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m.
 • Ότι οι επιγραφές μπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 m.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει στην όψη του κτιρίου εμφανής κάνναβος, ότι οι επιγραφές τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων, χωρίς να τα επικαλύπτουν.
 • Ότι σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
  Οδική Ασφάλεια & επιγραφές

Περιεχόμενα