images333.jpg


Όσον αφορά την οδική ασφάλεια, για τις επιγραφές και τις αφίσες ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων που αφορούν την προβολή των επιχειρήσεων και καταστημάτων, καθώς και την υπαίθρια διαφήμιση δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως την ευταξία , την καλή αισθητική της πόλης και την προστασία των επιχειρηματιών από πιθανά ατυχήματα διερχομένων πολιτών καθώς και την διατήρηση μέτρου ανταγωνισμού με ισότιμα μέσα προβολής των επιχειρήσεων τους.

2. Η νομιμοποίηση του μέσου προβολής κάθε επιχείρησης (πινακίδα-επιγραφή) σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί και έχει εγκριθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου η αισθητική , η στατικότητα, και η ασφάλεια που απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

3. Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται άδεια για διαφημιστικές πινακίδες – επιγραφές και κάθε άλλο μέσον προβολής που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους , ξένες ιδιοκτησίες , πεζοδρόμια, έχουν αντικανονικό ύψος και απόσταση από το ρείθρο του πεζοδρομίου ή την ρυμοτομική γραμμή καθώς και σε δημόσια κτίρια , μνημεία, δασικές περιοχές, δημόσια έργα, ναούς, ηλεκτρικούς και τηλεφωνικούς στύλους, φανάρια, κουτιά ΔΕΗ-ΟΤΕ κ.τλ και έχουν υπερβολικό όγκο και θέση που εμποδίζει την προβολή διπλανών επιχειρήσεων και καταστημάτων.

4. Η μορφή, ο σχεδιασμός και το κείμενο του μέσου προβολής δεν επιτρέπεται να προσβάλει την δημόσια αιδώ , να είναι υβριστική και να προκαλεί το κοινό αίσθημα.

5. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση με αεροπανό, μπαλόνια ή άλλο μέσον που τέμνει το οδόστρωμα , τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.

6. Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κάθε μέσου προβολής από το ρείθρο του πεζοδρομίου είναι ένα μέτρο και φυσικά μέσα στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης, ενώ το ελάχιστο ύψος του κάτω μέρους πρέπει να υπερβαίνει τα 2,30 μέτρα ώστε να διέρχεται με ασφάλεια ένας πεζός.

7. Οι επιγραφές- πινακίδες γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

8. Η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου και παράλληλα με την όψη του κτιρίου, κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου(ΕΠΑΕ) της πολεοδομίας.

9. Η ανάρτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των ορόφων απαγορεύεται.

10. Στις φωτιζόμενες επιγραφές η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει περισσότερο από 250 κηρία τον υπάρχοντα τοπικό δημόσιο φωτισμό και δεν επιτρέπεται η δημιουργία οπτικών εντυπωσιασμών, χρωματικές εναλλαγές, τρεμολαμπυρίσματα, κινούμενες προβολές κ.τ.λ.

11. Για την τοποθέτηση πινακίδων στα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι προδιαγραφές του Π.Δ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α και το Β.Δ 465/9-7-70 (ΦΕΚ 156/Α.) για πρατήρια εντός και εκτός σχεδίου αντίστοιχα.

12. Η ισχύ της άδειας που εκδίδει ο Δήμος είναι ετήσια, ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή του διαφημιστικού τέλους στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση άλλων δικαιολογητικών εκτός εάν έχει αλλάξει το μέγεθος και η μορφή του διαφημιστικού μέσου.

13. Θα υπάρχει συνεχής έλεγχος από όργανα του Δήμου και της ΔΕΡΜΑ για ύπαρξη νόμιμης άδειας όλων των διαφημιστικών μέσων, οι παραβάτες θα υφίστανται τις διοικητικές, ποινικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπει ο Ν.2649/2001 τα οποία είναι από 1500 έως 30000 Ευρώ.

14. Παράνομες πινακίδες- επιγραφές όταν εντοπίζονται πρέπει να απομακρύνονται άμεσα με φροντίδα του παραβάτη, αλλιώς θα απομακρύνονται σαν απορρίμματα με συνεργεία του δήμου και θα επιβαρύνεται ο παραβάτης με έξοδα απομάκρυνσης και ανάλογο πρόστιμο που θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑ)

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα.
Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.
Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός ότι έχουμε τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη τα οποία αποτελούν και την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους μας στην Ελλάδα.
Αφορμή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά ενός νέου, με εξαίρετο ήθος, τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και συντάκτη του ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 22 ετών σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2004 ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά του στην Πάτρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του που καθιέρωσε ήδη υποτροφία στη μνήμη του, «υπήρξε φοιτητής εξαίρετου ήθους, πολλά υποσχόμενος στο χώρο της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας, ιδιαίτερων ικανοτήτων, με πολλαπλά ενδιαφέροντα και η απώλεια του απετέλεσε πλήγμα για την Πανεπιστημιακή Κοινότητα».
«Στόχος του Ινστιτούτου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα για να πάψει επιτέλους η χώρα μας να έχει τη θλιβερή πρωτιά σε θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη των οποίων, σύμφωνα με τις στατιστικές, τα περισσότερα θύματα είναι νέοι άνθρωποι», δήλωσε το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου με την ανάληψη των δραστηριοτήτων του.
Ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου αποτελούν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, επιλεγμένοι φορείς του επιχειρηματικού κόσμου και ευαισθητοποιημένοι πολίτες και στα νέα μέλη συγκαταλέγονται φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Συνεργαζόμενους φορείς αποτελούν ενώσεις και Οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ το Ινστιτούτο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).
Η πρωτοβουλία και προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε από ένα τραγικό γεγονός ελπίζουμε να γίνει ένα μέσο καλυτέρευσης των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας.
Ας σημάνει ο άδικος χαμός ενός νέου με αξίες, με σεβασμό στον άνθρωπο και αγάπη για τη ζωή, την έναρξη της ενεργού συμμετοχής. Ας γίνει η απώλεια του Πάνου αφορμή για λιγότερους θανάτους στους δρόμους.


Επιστροφή αφίσες & επιγραφές