=
333333.jpg
=
α. Γενικά
Η επιρροή της διαφήμισης γίνεται αισθητή σε όλο το φάσμα της κοινωνίας μας, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Έχει σπάσει παραδοσιακά στεγανά εισβάλοντας σχεδόν παντού, ακόμα και στο χώρο της πολιτικής. Τρία από τα δημοφιλέστερα ΜΜΕ που φιλοξενούν διαφημίσεις είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η εφημερίδα.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες προσανατολίζονται στην ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, επειδή συμβαίνουν καταχρήσεις, η νομοθεσία έχει αναπτύξει ένα σημαντικό σώμα κανονισμών που διέπουν τη διαφήμιση. Μεταξύ των άλλων οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφεύγουν ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση, καθώς επίσης και τη δυσφήμιση των ανταγωνιστών τους. Επίσης, οι διαφημίσεις δεν πρέπει να προσβάλουν εθνικές ομάδες, φυλετικές μειονότητες, ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Τέλος, στο πλαίσιο της "δημιουργικής" διαφήμισης θα μπορούσε να ενταχθεί και η έμμεση ή κρυφή διαφήμιση. Σε αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες είναι διακριτικά ενσωματωμένα στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε μια τηλεοπτική σειρά παρουσιάζεται ο πρωταγωνιστής να πίνει ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό, ή να τηλεφωνεί χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μάρκα κινητού τηλεφώνου.
β. Τηλεοπτική Η τηλεοπτική διαφήμιση θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τύπος διαφήμισης, αλλά συνάμα είναι και ο πιο δαπανηρός (η κοστολόγηση γίνεται ανά δευτερόλεπτο). Χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα των μηνυμάτων, την ικανότητα να φτάσει σε ένα ευρύ και διαφοροποιημένο κοινό, ενώ ικανοποιεί ταυτόχρονα δύο βασικές αισθήσεις την όραση και την ακοή. Ως μειονεκτήματα μπορούν να καταχωρηθούν η βραχυπρόθεσμη ζωή μηνυμάτων, η εύκολη αλλαγή των τηλεοπτικών καναλιών (zapping), καθώς και το υψηλό κόστος της εκστρατείας. Πολλές φορές συνοδεύεται από μουσική επένδυση, την οποία ο καταναλωτής συνδέει υποσυνείδητα με το προϊόν. Η διαφήμιση στην τηλεόραση απευθύνεται σε νεανικό κοινό.γ. ΡαδιοφωνικήΑκολουθεί την τηλεοπτική διαφήμιση σε δημοφιλία. Το ραδιόφωνο αποτελεί το μέσο με τη μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης στην ενημέρωση του κοινού. Συντροφεύει εύκολα τον ακροατή στο σπίτι, στην εκδρομή, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Η ραδιοφωνική διαφήμιση χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα των μηνυμάτων. Επίσης έχει χαμηλότερο κόστος παραγωγής (η κοστολόγηση γίνεται ανά δευτερόλεπτο) σε σχέση με την τηλεοπτική διαφήμιση. Ικανοποιεί όμως μόνο την αίσθηση της ακοής. Ως μειονεκτήματα μπορούν να καταχωρηθούν η βραχυπρόθεσμη διαφημιστική ζωή του μηνύματος, η μεγάλη συχνότητα επανάληψης του μηνύματος που απαιτείται για την κατανόησή του, καθώς και οι ενοχλήσεις από τυχόν άλλους ήχους. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο απευθύνεται όπως και στην τηλεόραση σε νεανικό κοινό.
δ. Έντυπη (Εφημερίδα)
Αποτελεί το παλαιότερο μέσο διαφήμισης και έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε επιλεγμένο κοινό (αθλητικές, οικονομικές, χρηματιστηριακές εφημερίδες). Στην έντυπη διαφήμιση διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο τα χρώματα. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται η μη ύπαρξη χρονικού περιορισμού. Επίσης είναι λιγότερο δαπανηρή, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες εκτός από το κύριο μήνυμα. Η κοστολόγηση στηρίζεται στον αριθμό της σελίδας που φιλοξενείται η διαφήμιση, καθώς επίσης και στον προσανατολισμό της (δεξιά ή αριστερά της σελίδας).
Επιπλέον, στην εφημερίδα μπορούν να φιλοξενηθούν ένθετα με προσφορές για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, η έντυπη διαφήμιση είναι λιγότερο ελκυστική σε σχέση με τις δύο προηγούμενες και ως εκ τούτου είναι πιο δύσκολο να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. Η διαφήμιση στην εφημερίδα στοχεύει σε κοινό μεγαλύτερης ηλικίας, σε αντίθεση με τη διαφήμιση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου που απευθύνεται σε ποιο νεανικό κοινό.


Περιεχόμενα